Hoe ontzorgt City AED Nederland ons?

Een hartveilige woon- en werkomgeving is van levensbelang, daar is iedereen het wel over eens. Maar om dat goed en duurzaam te regelen komt nogal wat bij kijken. Vergelijk het maar met brandveiligheid, met het ophagen van een brandblusser alleen is het niet geregeld. Met hartveiligheid is dat net zo.

Maar gelukkig zijn wij daar ervaren in en kunnen we je daar volledig in ontzorgen, bijvoorbeeld door:> Te adviseren waar en hoeveel AED’s er nodig zijn.


> Onze werkwijze af  te stemmen om  op die gebruikelijk is binnen jullie eigen organisatie De City AED’s te plaatsen op locatie.


> De City AED volledig 24/7 in onderhoud en beheer te nemen.


> De City AED aan te melden bij een ‘112’ database zodat burgerhulpverleners de AED weten te vinden bij een hartstilstand.


> 24/7 bereikbaarheid indien de City AED opgeroepen is voor een reanimatie; wij onderhouden contact met hulpverleners en zorgen voor revisie van de AED.


> Het eigenaarschap en de productaansprakelijkheid op ons te nemen.


> Het risico van vandalisme en diefstal op ons te nemen.


> Door de communicatie richting bewoners/stakeholders te regelen of voor te bereiden, zoals een informatieflyer en/of websitepagina voor de bewoners.


> …eigenlijk regelen we gewoon alles.

Kan een City AED ook aan een laadpaal of parkeerautomaat?

Ja, een City AED kan aan een laadpaal. In 2018 is dit innovatieve idee met succes geïntroduceerd. City AED Nederland draagt zorg voor het volledig en duurzaam beheer en onderhoud van de laadpaal AED’s. Koppeling van een AED aan een paal of parkeerautomaat moet altijd in overleg met de gemeente.

Meer informatie over laadpalen met een AED op: www.aedpaal.nl

Wat is een AED?

De Automatische Externe Defibrillator (AED) is een apparaat dat het hart van slachtoffers van een hartstilstand (circulatiestilstand) m.b.v. elektroschokken weer op gang kan brengen. Door toediening van elektroschokken kan het normale ritme weer worden hersteld. Hoe sneller hulp met de defibrillator geboden wordt, hoe groter de kans op overleven zonder blijvende schade aan hersenen en andere organen. Het apparaat geeft zelf aan wat er moet gebeuren. Hierdoor kan het ook gebruikt worden door niet-professionele hulpverleners. Het is wel aan te raden om en reanimatiecursus te volgen. Je leert en oefent dan met het aansluiten en bedienen.

Hoe moet de City AED buitenkast worden geplaatst?

De City AED buitenkast wordt bij voorkeur aan een muur bevestigd. Dat gaat eenvoudig met vier muurpluggen van 8 mm. Die zie je na montage niet meer, omdat de kast ervoor hangt. De buitenkast, is voorzien van een alarm en LED verlichting en wordt energiezuinig verwarmd met een 24 volt verwarming. Deze wordt aangesloten met een stekker in een stopcontact binnen. Vergelijk het maar met een laptop adapter. Door de muur moet een gaatje geboord worden voor het 24 volt stroomdraadje. De verwarming houdt de City AED op minimaal 5 graden, dat is nodig voor een goede werking. Het stroomverbruik is ongeveer 20 euro per jaar, afhankelijk van hoe koud het is in de winter.

Is een City AED gevaarlijk bij onjuist gebruik?

Nee, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Als je een City AED aansluit op een slachtoffer dan meet de City AED automatisch of hij een schock moet geven. Is dat niet nodig, dan gebeurt er niets. Dus je hoeft echt niet bang te zijn dat iemand een schock toegediend krijgt als dat niet de bedoeling is. Het apparaat meet en regelt alles zelf. Een City AED is natuurlijk geen speelgoed, maar als kinderen daar wel mee zouden ‘spelen’ dan is dat bij wijze van spreken niet gevaarlijker dan spelen met een laptop.