Een hartveilige woon- en werkomgeving is van levensbelang, daar is iedereen het wel over eens. Maar om dat goed en duurzaam te regelen komt nogal wat bij kijken. Vergelijk het maar met brandveiligheid, met het ophagen van een brandblusser alleen is het niet geregeld. Met hartveiligheid is dat net zo.

Maar gelukkig zijn wij daar ervaren in en kunnen we je daar volledig in ontzorgen, bijvoorbeeld door:> Te adviseren waar en hoeveel AED’s er nodig zijn.


> Onze werkwijze af  te stemmen om  op die gebruikelijk is binnen jullie eigen organisatie De City AED’s te plaatsen op locatie.


> De City AED volledig 24/7 in onderhoud en beheer te nemen.


> De City AED aan te melden bij een ‘112’ database zodat burgerhulpverleners de AED weten te vinden bij een hartstilstand.


> 24/7 bereikbaarheid indien de City AED opgeroepen is voor een reanimatie; wij onderhouden contact met hulpverleners en zorgen voor revisie van de AED.


> Het eigenaarschap en de productaansprakelijkheid op ons te nemen.


> Het risico van vandalisme en diefstal op ons te nemen.


> Door de communicatie richting bewoners/stakeholders te regelen of voor te bereiden, zoals een informatieflyer en/of websitepagina voor de bewoners.


> …eigenlijk regelen we gewoon alles.