Nee, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Als je een City AED aansluit op een slachtoffer dan meet de City AED automatisch of hij een schock moet geven. Is dat niet nodig, dan gebeurt er niets. Dus je hoeft echt niet bang te zijn dat iemand een schock toegediend krijgt als dat niet de bedoeling is. Het apparaat meet en regelt alles zelf. Een City AED is natuurlijk geen speelgoed, maar als kinderen daar wel mee zouden ‘spelen’ dan is dat bij wijze van spreken niet gevaarlijker dan spelen met een laptop.