Elk complex met eengezinswoningen, meergezinswoningen en/of commerciële ruimte kan Hartveilig gemaakt worden. Wel heeft elk soort complex zijn eigen aanpak nodig. Denk maar eens aan de entree van het complex of de hoogte van het gebouw. Of aan de omgeving waar het in staat en de mogelijke aanwezigheid in de omgeving van openbare AED’s.

City AED Nederland weet waar in Nederland reeds openbare AED’s aanwezig en zijn en ook belangrijk: waar in de toekomst openbare AED’s geplaatst gaan worden, want we plaatsen en beheren in snel tempo steeds meer City AED’s door geheel Nederland.