Welke complexen kunnen Hartveilig gemaakt worden met een City AED?

Elk complex met eengezinswoningen, meergezinswoningen en/of commerciële ruimte kan Hartveilig gemaakt worden. Wel heeft elk soort complex zijn eigen aanpak nodig. Denk maar eens aan de entree van het complex of de hoogte van het gebouw. Of aan de omgeving waar het in staat en de mogelijke aanwezigheid in de omgeving van openbare AED’s.

City AED Nederland weet waar in Nederland reeds openbare AED’s aanwezig en zijn en ook belangrijk: waar in de toekomst openbare AED’s geplaatst gaan worden, want we plaatsen en beheren in snel tempo steeds meer City AED’s door geheel Nederland. 

Hoe ontzorgt City AED Nederland ons?

Een hartveilige woon- en werkomgeving is van levensbelang, daar is iedereen het wel over eens. Maar om dat goed en duurzaam te regelen komt nogal wat bij kijken. Vergelijk het maar met brandveiligheid, met het ophagen van een brandblusser alleen is het niet geregeld. Met hartveiligheid is dat net zo.

Maar gelukkig zijn wij daar ervaren in en kunnen we je daar volledig in ontzorgen, bijvoorbeeld door:> Te adviseren waar en hoeveel AED’s er nodig zijn.


> Onze werkwijze af  te stemmen om  op die gebruikelijk is binnen jullie eigen organisatie De City AED’s te plaatsen op locatie.


> De City AED volledig 24/7 in onderhoud en beheer te nemen.


> De City AED aan te melden bij een ‘112’ database zodat burgerhulpverleners de AED weten te vinden bij een hartstilstand.


> 24/7 bereikbaarheid indien de City AED opgeroepen is voor een reanimatie; wij onderhouden contact met hulpverleners en zorgen voor revisie van de AED.


> Het eigenaarschap en de productaansprakelijkheid op ons te nemen.


> Het risico van vandalisme en diefstal op ons te nemen.


> Door de communicatie richting bewoners/stakeholders te regelen of voor te bereiden, zoals een informatieflyer en/of websitepagina voor de bewoners.


> …eigenlijk regelen we gewoon alles.

City AED verhoogt de GRESB score… hoe?

Een indicator van de GRESB score betreft veiligheid en gezondheid, een City AED draagt daar aan bij. Hieronder leest u het standpunt daarover van de GRESB organisatie:

…it would allow participants to tick “Asset-level safety (for tenants)” in PD2 (assuming they have a supporting policy documents to support such action. Same goes for Occupational safety if the same action is performed for employees (rather than tenants).

Uiteraard zorgt City AED Nederland er voor dat uw organisatie de juiste documentatie/rapportage (supporting policy documents) krijgt  die voldoet aan de GRESB criteria.

Is een City AED gevaarlijk bij onjuist gebruik?

Nee, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Als je een City AED aansluit op een slachtoffer dan meet de City AED automatisch of hij een schock moet geven. Is dat niet nodig, dan gebeurt er niets. Dus je hoeft echt niet bang te zijn dat iemand een schock toegediend krijgt als dat niet de bedoeling is. Het apparaat meet en regelt alles zelf. Een City AED is natuurlijk geen speelgoed, maar als kinderen daar wel mee zouden ‘spelen’ dan is dat bij wijze van spreken niet gevaarlijker dan spelen met een laptop.

Hoe is de aansprakelijkheid geregeld?

City AED Nederland beheert de City AED’s 24/7. Door de leaseconstructie blijft City AED Nederland eigenaar van de City AED en is zij als zodanig aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt zou kunnen worden door (het gebruik van) de City AED.