Hoe verkrijg en gebruik ik het Keurmerk Hartveilig?

Vastgoedorganisaties die een hartveilige leefomgeving nastreven zoals ontwikkelaars, fondsen, bouwers en makelaars kunnen het Keurmerk Hartveilig verkrijgen. Het Keurmerk Hartveilig mag na toekenning gebruikt worden tijdens de ontwikkeling, promotie, verhuur of verkoop.

Het Keurmerk Hartveilig kan verkregen worden per gebouw, gebied of organisatie. Vereist is dat er binnen 6 minuten een AED bij het slachtoffer kan zijn, de AED FDA approved is en aantoonbaar onderhouden wordt. De door City AED Nederland geplaatste, onderhouden en beheerde AED’s voldoen aan de eisen.

 
Het Keurmerk Hartveilig wordt uitgegeven en beheerd door Stichting Keurmerk Hartveilig, waarvan City AED Nederland een ambassadeur is.

Welke organisaties werken er al met City AED Nederland samen?

City AED Nederland hecht veel waarde aan duurzame samenwerking op het gebied van hartveiligheid en innovatie.Tot onze relaties en samenwerkingspartners behoren onder andere:> (Inter-)nationale vastgoedbeleggers, zoals Bouwinvest en Vesteda.


> Vastgoedmanagers


> Projectontwikkelaars,


> Bouwondernemingen,


> Wooncorporaties,


> VVE’s,


> Gemeenten


> Hartcentra


> Hartstichting


> Rode Kruis

Hoe ontzorgt City AED Nederland ons?

Een hartveilige woon- en werkomgeving is van levensbelang, daar is iedereen het wel over eens. Maar om dat goed en duurzaam te regelen komt nogal wat bij kijken. Vergelijk het maar met brandveiligheid, met het ophagen van een brandblusser alleen is het niet geregeld. Met hartveiligheid is dat net zo.

Maar gelukkig zijn wij daar ervaren in en kunnen we je daar volledig in ontzorgen, bijvoorbeeld door:> Te adviseren waar en hoeveel AED’s er nodig zijn.


> Onze werkwijze af  te stemmen om  op die gebruikelijk is binnen jullie eigen organisatie De City AED’s te plaatsen op locatie.


> De City AED volledig 24/7 in onderhoud en beheer te nemen.


> De City AED aan te melden bij een ‘112’ database zodat burgerhulpverleners de AED weten te vinden bij een hartstilstand.


> 24/7 bereikbaarheid indien de City AED opgeroepen is voor een reanimatie; wij onderhouden contact met hulpverleners en zorgen voor revisie van de AED.


> Het eigenaarschap en de productaansprakelijkheid op ons te nemen.


> Het risico van vandalisme en diefstal op ons te nemen.


> Door de communicatie richting bewoners/stakeholders te regelen of voor te bereiden, zoals een informatieflyer en/of websitepagina voor de bewoners.


> …eigenlijk regelen we gewoon alles.

Is een City AED gevaarlijk bij onjuist gebruik?

Nee, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Als je een City AED aansluit op een slachtoffer dan meet de City AED automatisch of hij een schock moet geven. Is dat niet nodig, dan gebeurt er niets. Dus je hoeft echt niet bang te zijn dat iemand een schock toegediend krijgt als dat niet de bedoeling is. Het apparaat meet en regelt alles zelf. Een City AED is natuurlijk geen speelgoed, maar als kinderen daar wel mee zouden ‘spelen’ dan is dat bij wijze van spreken niet gevaarlijker dan spelen met een laptop.