Door uw vastgoed Hartveilig te maken met 24/7 bereikbare City AED’s, biedt u uw bewoners en de omgeving van uw vastgoed een verdubbeling van de overlevingskans bij een hartstilstand. U zorgt er namelijk voor dat er altijd een AED op tijd bij het slachtoffer kan zijn. Uit gerealiseerde projecten is gebleken dat bewoners zeer blij en dankbaar zijn dat er een City AED bij hun woning of kantoor is geplaatst, het verhoogt het veiligheidsgevoel enorm en brengt zelfs bewoners samen. Met City AED Nederland maakt u uw vastgoed nu eenvoudig, duurzaam en voor enkele dubbeltjes met maand per woning Hartveilig. Het biedt u bovendien een hogere GRESB score en het Keurmerk Hartveilig.

Achtergrond: In Nederland krijgen elk jaar 17.000 mensen een hartstilstand. Dat gebeurt thuis, op het werk of op straat. Als er binnen 6 minuten MET EEN AED gereanimeerd wordt, dan verdubbelt de overlevingskans, zo kunnen er jaarlijks 2.500 mensenlevens worden gered! Er is in Nederland een uniek oproepsysteem van 225.000+ burgerhulpverleners. Als er bij 112 een hartstilstand wordt vermoed, dan worden zij automatisch opgeroepen en gedirigeerd naar het slachtoffer en de dichtstbijzijnde AED. Zij starten de reanimatie nog voordat de hulpdiensten zijn gearriveerd. En dat is van levensbelang want de overlevingskans daalt bij ene hartstilstand met 10% per minuut. Het probleem is echter, dat er nog niet voldoende 24/7 bereikbare AED’s zijn om elk slachtoffer op tijd te helpen. U kunt daar nu samen met City AED Nederland wat aan doen!