City AED Nederland beheert de City AED’s 24/7. Door de leaseconstructie blijft City AED Nederland eigenaar van de City AED en is zij als zodanig aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt zou kunnen worden door (het gebruik van) de City AED.