City AED

 Bouwinvest

Informatiepagina voor bewoners en vastgoedmanagers
u

Hieronder vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.
h

Download info in Pdf formaat

Klik op de download button om de informatie te downloaden in Pdf formaat.

Waar en hoeveel City AED's worden er geplaatst?
In totaal worden er circa 300 AED’s geplaatst in de gehele woningportefeuille, zowel appartementencomplexen als eengezinswoningen. Het aantal en de locatie van de AED’s is in overleg en met instemming van Bouwinvest door City AED BV bepaald. Er wordt begonnen bij de appartementen gevolgd door de eengezinswoningen. De City AED worden geplaatst in de buurt van de centrale toegangsdeur – buiten; zodat deze voor iedereen bereikbaar en beschikbaar is. Heeft het appartementencomplex meerdere toegangsmogelijkheden, dan wordt er niet bij elke toegangsdeur een AED geplaatst. Dit is niet nodig om de 6 minuten zone te garanderen. Heeft het complex meer dan 10 verdiepingen, dan plaatsen wij ook een AED halverwege binnen in het gebouw. Deze is dan wel alleen voor de huurders beschikbaar.Bij eengezinswoningen wordt de City AED geplaatst op een voorgevel van een woning in afstemming met de desbetreffende huurder. De AED’s worden aan of in de nabijheid van een complex of huis geplaatst  Bij een gebouw met 10 etages of meer, wordt er op de middelste verdieping een tweede City AED kast opgehangen. De firma Hacar plaatst de City AED’s en levert deze gebruiksklaar op. Direct na oplevering wordt er een info flyer bij de bewoners in de brievenbus gedaan. Deze flyer kunt u ook op deze pagina downloaden.
Wie regelt de plaatsing, beheer en onderhoud van de City AED?
De City AED’s worden geplaatst door de installateur Hacar. De City AED hangt buiten in een beschermende kast en is 24/7 bereikbaar. De kast is wel verzegeld en voorzien van alarm (remote bewaking). Het AED apparaat zelf is ook voorzien van anti-diefstal en traceer beveiligingen en alle onderdelen staan geregistreerd. Met City AED BV is een onderhoudscontract van 10 jaar afgesloten. Zij onderhouden, beheren, bewaken, reviseren en vervangen na inzet van onze AED’s.
City AED is gebruikt of onderhoud nodig, wat nu?
Krijgt u een melding van een bewoner dat de City AED gebruikt is, neem dan contact op door te bellen naar 0851305731.
Een AED is een technisch en medisch apparaat. De geregistreerde gegevens worden na een reanimatie naar een cardioloog verzonden. Als een AED gebruikt is bij een reanimatie dan moeten de onderdelen vervangen worden. Ook wordt er een totale controle uitgevoerd waardoor de AED weer veilig en optimaal werkend zal zijn. Dit alles wordt uitgevoerd door City AED BV. De vastgoedmanager is de lokale toezichthouder. City-AED BV. zal diegene op de hoogte stellen over onderhoudswerkzaamheden. De vastgoedmanager heeft de taak om te melden als er iets met de kast of de City AED aan de hand is.
Wordt er in nieuwe complexen automatisch een City AED gehangen?
Ja, in de Bouwinvest kwaliteitsnorm is opgenomen dat een één of meerdere City AED’s incl. buitenkast en elektravoorziening altijd geplaatst worden in de nieuwbouwcomplexen en nieuwbouwwoningen.
Wat zijn de technische specificaties van een City AED
Merk/type AED: Nieuwste generatie Zoll AED3 (met Real Time Feedback, Compressie meting, met Uni pads en standaard ook geschikt voor kinderen). vMerk/type AED-kast: Rotaid Cabinet, met o.a. Led verlichting, verwarming en alarm.
Is een City AED meteen actief?
Ja, na montage van de kast en plaatsen AED in de buitenkast, wordt de City AED verzegelt met een trekzegel. Vanaf dat moment is de AED operationeel. U kunt zelf zien of de City AED nog goed werkt en klaar is voor gebruik. De AED wordt elke week automatisch getest. U kunt de AED door de voorkant van de gesloten AED-kast zien, open de kast daarom niet! Op de linkervoorzijde van de AED staat een groen vinkje als het apparaat in orde is. Is er een rood kruis te zien neem dan zo snel mogelijk contact op met bouwinvest@city-aed.nl.
Wordt de AED aangemeld bij Hartslagnu?
Ja, de City AED wordt (inter-)nationaal geregistreerd en aangemeld bij Hartslagnu zodat burgerhulpverleners weten waar en wanneer de City AED beschikbaar is in geval van een hartfalen melding (via een Mobile App en 112).
Waar hangen de AED’s precies?

De precieze locatie van plaatsing wordt bepaald door onze installateur op locatie, op basis van gestelde eisen en voorwaarden. De installateur maakt van het eindresultaat 2 foto’s: een foto waaruit blijkt dat de City AED buitenkast volgens de voorgeschreven montagevoorschriften is geplaatst met daarin de AED en een foto waar de AED hangt. Deze foto’s wordt vervolgens, onder vermelding van het complexnummer, straat en huisnummer waar de City AED dicht bij in de buurt hangt, gemaild naar bouwinvest@city-aed.nl. Deze foto wordt tevens gebruikt voor de landelijke online registratie van de City AED zodat bij een hartstilstand opgeroepen (burger-) hulpverleners de City AED sneller kunnen vinden. De vastgoedmanager ontvangt ook deze mails, zodat ze per complex weten waar de AED’s hangen.

Hangen er wel genoeg AED’s?

De locatie en aantal AED’s is vastgesteld door City AED BV op basis gestelde eisen en voorwaarden, waarbij de 6 minuten zone gegarandeerd kan worden. Heeft het appartementencomplex bijvoorbeeld meerdere toegangsmogelijkheden, dan wordt er niet bij elke toegangsdeur een AED geplaatst. Dit is niet nodig om de 6 minuten zone te garanderen. Heeft het complex meer dan 10 verdiepingen, dan plaatsen wij ook een AED halverwege binnen in het gebouw. Deze is dan wel alleen voor de huurders beschikbaar.

Wie mag een AED gebruiken?
Tijdens een reanimatie mag iedereen een AED gebruiken. Een AED meet en regelt alles zelf en heeft een automatische bedieningsinstructie.
Reanimatiecursus en vergoedingskosten?
Wil een huurder een AED zelf goed kunnen bedienen? Dan is het verstandig om een reanimatiecursus te volgen. Tijdens de cursus leert de huurder reanimeren en hoe een AED werkt en oefent met het aansluiten en bedienen. De huurder kan op deze webpagina meer informatie vinden over een reanimatiecursus maar ook aanvragen. Kosten zijn voor eigen rekening! Bouwinvest vergoed deze kosten nie