Hartslagnu weigert City AED’s oproepbaar te maken

Hartslagnu weigert City AED’s oproepbaar te maken

Veel gemeenten, zoals de gemeente Rotterdam, zetten in op een dekkend netwerk van openbare AED’s. Een zeer belangrijk streven naar hartveiligheid.

 

City AED Nederland heeft door geheel Nederland honderden openbare City AED’s geplaatst waarvan meer dan 100 in zowel Rotterdam als in Amsterdam. Deze City AED’s zijn 24/7 openbaar en door burgerhulpverleners te gebruiken bij een hartstilstand en dat is letterlijk van levensbelang als elke minuut telt.

 

Helaas heeft stichting Hartslagnu  om “haar moverende redenen”, besloten geen City AED’s meer op te willen nemen in het Hartslagnu oproepsysteem en heeft zij ook actief vele City AED’s uit haar oproepsysteem verwijderd. City AED Nederland betreurt het besluit en de houding van Hartslagnu omdat het direct ten koste gaat van de openbare hartveiligheid in geheel Nederland en in het bijzonder in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag. City AED Nederland is er veel aan gelegen dat Hartslagnu in het belang van de openbare hartveiligheid op haar besluit terugkomt, maar is daarbij afhankelijk van de bereidwilligheid van Hartslagnu.

 

Sinds het Rode Kruis haar openbare AED netwerk in Nederland heeft beëindigd heeft Hartslagnu een monopolie positie. City AED Nederland heeft getracht via een kort geding de blokkade en verwijdering van vele City AED’s door Hartslagnu te doorbreken. Dat is echter niet gelukt omdat daar de juridische grondslag voor ontbreekt. Stichting Hartslagnu heeft zich met succes verweerd als een autonome (particuliere) stichting waardoor zij vrij en ook willekeurig kan bepalen welke AED’s zij wel of niet opneemt in haar oproepsysteem en daarover ook geen verantwoording hoeft af te leggen.

 

NB: de kaart geeft met rode stippen weer waar volgens Hartslagnu AED’s nog zouden missen in Rotterdam, hiermee schetst Hartslagnu echter een verkeerd beeld omdat veel City AED’s door Hartslagnu bewust niet op de kaart vermeld zijn. De groene cirkels geven aan de plaatsing en dekking van de reeds bestaande maar niet in de kaart vermelde City AED’s in Rotterdam, veel rode stippen worden  door de City AED’s afgedekt. Als alle City AED’s (weer) toegelaten zouden worden in het oproepsysteem, heeft de gemeente Rotterdam een veel betere AED dekking dan zij denkt en met een veel hogere hartveiligheid voor haar inwoners en zullen meer mensen gered kunnen worden in geval van een hartstilstand. 

 

Als u meer informatie wilt, neem dan aub contact op via : 0851305731 of via contact@city-aed.nl

Bovenstaand bericht betreft de actuele situatie in juni 2021 en geeft compact de mening weer van City AED Nederland.