Delft, 3 oktober 2016.

Op woensdag 16 november om 16.30 uur opent de burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt, de eerste Delftse City AED.

Met deze handeling onderschrijft de burgemeester het belang van openbare City-AED’s, De City-AED’s worden door geheel Delft openbaar geplaatst zodat iedereen bij een hartstilstand binnen enkele minuten een AED kan pakken en gebruiken.

City AED’s zijn van groot belang. Wanneer een City AED door omstanders bij een reanimatie wordt gebruikt dan verdubbelt dat de overlevingskans van het slachtoffer. Elk jaar krijgen in Nederland 30.000 mensen een hartstilstand.

De City-AED is een initiatief van stichting AED platform Nederland. Dit onafhankelijke platform heeft de City AED ontwikkeld, speciaal bedoeld voor openbaar gebruik. Stichting AED Platform Nederland regelt de financiering, plaatsing en het beheer van de City-AED’s. In elke woonwijk en in elke gemeente kunnen City AED’s geplaatst worden.